„Podurile Toleranței”, o pledoarie în favoarea multiculturalității

Culturile nu trăiesc și nu evoluează ca entități aflate în izolare, iar proiecte precum „Podurile Toleranței” ne ajută să înțelegem mai bine beneficiile diversității culturale cu care țara noastră este binecuvântată. Minoritățile care coexistă cu majoritatea și creează valori pe teritoriul României au contribuit și contribuie pe mai departe, prin însăși prezența lor, la vitalitatea culturală a acestui colț de lume. Este o realitate de care ținem seama și pe care ne străduim s-o reflectăm consecvent în strategia și în programele Institutului Cultural Român, prin demersuri felurite. Menționez, aici, apariții editoriale precum seria celor trei volume de Întâlniri la Ierusalim iniţiată în 2001, sub egida ICR, de Costel Safirman şi de regretatul Leon Volovici. Diversitatea etnică este ilustrată și celebrată, de asemenea, cu prilejul marilor festivaluri dedicate culturii române peste hotare. Teme relevante pentru istoria și prezentul comunităților naționale din spațiul românesc sunt discutate și în cadrul unor conferințe și dezbateri organizate de reprezentanțele noastre din străinătate. Anul trecut, când am celebrat Centenarul Unirii tuturor românilor, această abordare cuprinzătoare a devenit  nu doar un deziderat meritoriu, ci o veritabilă datorie. Ne-am îndeplinit-o prin intermediul a sute și sute de proiecte, multe dintre ele cu o dimensiune multiculturală, celebrând diversitatea.

În mai 2018, am fost onorată să particip, la sediul BNR, la o sesiune de comunicări organizată în cadrul proiectului „Podurile Toleranței” și emoționată să primesc, din partea guvernatorului Băncii Naționale, domnul Mugur Isărescu, un premiu pentru promovarea diversității etnice în viața culturală a României. La eveniment au mai luat cuvântul dl Aurel Vainer, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, doamna Lacziko Eniko Katalin, secretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice, doamna Irene Nathalie Iris Lackner, Israel.

În prezența doamnei arhitect Ileana Tureanu, președintele Uniunii Arhitecților din România, a avut loc vernisajul expoziției „Cartierul Evreiesc din București” și lansarea lucrării bibliofile „Mama Cărților”.

„Podurile Toleranței” este un proiect transnaţional pentru Europa Centrală şi de Est organizat de Forumul B’nai B’rith – „Dr. Moses Rosen” România şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România –Cultul Mozaic în parteneriat cu Institutul Cultural Român, care se desfăşoară sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis.

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: