Pentru mine, cultura este o cetate în care artele și științele coexistă și se completează

La deschiderea anului universitar 2018, am fost invitată de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București să mă adresez  studenților și cadrelor didactice. O invitație pe care am acceptat-o cu plăcere, convinsă fiind că vocația Institutului Cultural Român privește un înțeles cuprinzător al culturii. Am văzut-o, mereu, ca pe o cetate a spiritului, în care artele, domeniile umaniste și științele coexistă și se completează.

 Anul trecut, în iunie, Institutul Cultural Român și Consiliul Național al Rectorilor parafau un protocol de colaborare. Marcam, astfel, primii pași pe calea unui deziderat prioritar al mandatului meu: strângerea legăturilor dintre Institutul Cultural Român și mediul academic din România.

Aflată în fața formatorilor de noi generații, dar și în fața viitorilor specialiști în științe agronomice și medicină veterinară, le-am împărtășit sfatul cu care își încheia Voltaire una dintre lucrările sale faimoase, Candide: „Să ne cultivăm grădina!”. Mai mult decât o metaforă, putem citi aici un îndemn de a ne îngriji, în egală măsură, de natură și de viața spiritului. Aparent la distanță una de alta, sferele noastre de activitate – a Institutului Cultural Român și a universitarilor cărora le-am vorbit – își găsesc astfel un punct de întâlnire.

La eveniment au participat personalități din țară și din afara României: Jean Paul de Gaudemar – rector al Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), Mohamed Ketata – directorul Biroului pentru Europa Centrală şi Orientală al AUF, Hélene Roos – director al Institutului Francez din România, Frédéric Beaumont – ataşatul Ambasadei Republicii Franceze pentru Cooperare Universitară şi Ştiinţifică, Mirela Grecu – director al Direcţiei Diplomaţie Publică, Culturală şi Ştiinţifică, Ministerul Afacerilor Externe, care a prezentat mesajul ministrului Afacerilor Externe și, bineînțeles, Rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu, președinte al Agenției Universitare a Francofoniei și președintele Consiliului Național al Rectorilor.  

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: